นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการ

บริษัท บลิ้ง อินโนเวชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเมื่อผู้ใช้บริการเริ่มใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่ออธิบายประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวม จัดเก็บ และประมวลผล พร้อมที่จะให้สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายการป้องกัน เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงกระบวนการที่ตามมาทั้งหมด

 • ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะบันทึกในรูปแบบเอกสารหรือไม่ก็ตาม โดยที่ตัวตนของบุคคลนั้นชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุสมผลและตรงไปตรงมา โดยผู้ถือครองข้อมูลหรือร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุได้โดยตรงและชัดเจนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการ
 • ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อบริษัท นิติบุคคล
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลและนิติบุคคล
 • เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ชื่อผู้ติดต่อ
 • ที่อยู่                        
 • ข้อมูลบัญชีการเงิน เช่น บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณ และรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้บริการซื้อจากบริษัท
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของคุณ

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 • ในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณผ่านแพลตฟอร์ม
 • การชำระค่าบริการที่คุณชำระผ่านแพลตฟอร์ม
 • เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่ทำบนแพลตฟอร์ม
 • ออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
 • การยื่นเอกสาร เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
 • เพื่อปรับปรุงเลย์เอาต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์และแก้ไขสำหรับผู้ใช้
 • เพื่อทำการวิจัยภายในเกี่ยวกับข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้
 • เพื่อนำเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีประโยชน์หรือที่คุณร้องขอจากบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้วย
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่นเดียวกับข้อมูลการใช้งานโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ และพิจารณาคำขอให้เปิดเผยหากมีกฎหมายบังคับใช้
 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึง
 • บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น หรือตามกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูล
 • มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • 256 RSA (Encryption Lock) เมื่อประมวลผลข้อมูล 

หากคุณเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของคุณถูกละเมิด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท บลิ้ง อินโนเวชั่น จำกัด

ที่อยู่ 89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 ห้อง 1403 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Email. info@blingsms.com

โทร. 02-046-9881